Tin tức

GIẢI PHẪU BỆNH - KỸ THUẬT NHUỘM MẢNH CẮT MÔ TRONG PARAFIN

Admin 09/05/2022
Phương tiện, hóa chất chung cho kỹ thuật - Dung dịch cố định bệnh phẩm. - Cồn (70o, 80o, 95o, 100o). - Xylen hay toluen. - Nước cất 2 lần. - Parafin. - Sáp ong. - Albumin + glycerin. - Máy đo độ pH điện tử. - Máy chuyển bệnh phẩm tự động. - Máy đúc khối parafin. - Bàn hơ dùng điện. - ...

DANH MỤC THIẾT BỊ PCR LABORATORY - KỸ THUẬT PCR

Admin 07/05/2022
I. NGUYÊN TẮC PCR là chữ viết tắt của cụm từ Polymerase Chain Reaction nghĩa là thử nghiệm nhân bản một đoạn DNA trong ống nghiệm dựa vào các chu kỳ nhiệt. II. CHUẨN BỊ Phương tiện, hóa chất Máy luân nhiệt PCR Máy chụp gen Máy điện di Máy ly tâm Eppendorf 10.000 Máy lắc có điều chỉnh nhiệt độ Má...