do-chinh-xac-accuracy-va-precision-la-gi

Độ chính xác accuracy và precision là gì ?

Admin 09/08/2021

Bạn cần hiểu hai thuật ngữ quản lý chất lượng này (Accuracy vs Precision) để hiểu khái niệm quản lý chất lượng tốt hơn, vì chúng thường được hiểu sai là cùng nghĩa với nhau.

Độ chính xác Accuracy là gì?

Độ chính xác Accuracy được định nghĩa là cách các giá trị đo gần với giá trị đích.

Bạn nên hiểu khi ai đó nói rằng các phép đo là chính xác cao (High Accuracy) thì các phép đo đó rất gần với giá trị đích; tương tự như việc kết quả bắn các mũi tên gần hồng tâm thì sẽ gọi là có độ chính xác cao (High Accuracy) dù kết quả ở vị trí phía Đông, Tây, Nam, hay Bắc so với hồng tâm. Sự phân tán trong các kết quả đo không quan trọng ở đây, miễn sao vẫn gần với giá trị đích thì gọi là High Accuracy. Sự phân tán của các phép đo chính xác cao (High Accuracy) có thể tạo ra nhóm các kết quả đo xa nhau, hoặc dày đặc gần nhau.

Ví dụ mục tiêu tạo ra 999 thanh kim loại dài 100cm, và các lần đo có kết quả như sau:

 • Thanh 1: 101cm
 • Thanh 2: 98cm
 • Thanh 3: 102cm
 • Thanh 4: 100cm
 • Thanh 5: 99 cm

Bạn có thể thấy rằng tất cả các phép đo rất gần với chiều dài mục tiêu của thanh kim loại là 100cm (chỉ chênh lệch tối đa 2% so với mục tiêu trong cả 5 kết quả đo). Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng mặc dù các giá trị đo gần với giá trị đích, chúng không gần nhau mà bị phân tán cao (từ 98cm đến 102cm).

Vì vậy, bạn có thể nói rằng các phép đo này là High Accuracy.

Độ chính xác Precision là gì?

Độ chính xác Precision là khi các giá trị của các phép đo lặp lại được nhóm lại gần nhau và có độ phân tán thấp.

High Precision không có nghĩa là các phép đo gần với giá trị đích, nó chỉ có nghĩa là các phép đo chỉ gần nhau và chúng có thể gần hoặc không gần giá trị đích.

Precision là về cách các giá trị đo gần nhau. Các phép đo được cho là có độ chính xác cao (High Precision) nếu có ít sự phân tán.

Ví dụ tiếp tục với mục tiêu tạo ra 999 thanh kim loại dài 100cm, và các lần đo có kết quả như sau:

 • Thanh 1: 107cm
 • Thanh 2: 106cm
 • Thanh 3: 106.9cm
 • Thanh 4: 106.5cm
 • Thanh 5: 106.3 cm

Bạn sẽ nhận thấy rằng mặc dù các phép đo này không gần với mục tiêu 100cm, nhưng kết quả các phép đo này rất gần với nhau; có rất ít sự khác biệt trong các phép đo giữa chúng, vì vậy bạn có thể nói rằng sự phân tán là rất nhỏ. Và trong trường hợp này, bạn sẽ nói rằng các phép đo là High Precision.

Độ chính xác Precision là thước đo sự thay đổi giữa các giá trị đo được.

Sự khác biệt giữa Accuracy vs Precision? Accuracy vs Precision cái nào quan trọng hơn?

 • Dữ liệu High Accuracy cần rất gần với giá trị đích. Trong khi dữ liệu High Precision không cần phải gần với giá trị đích mà chỉ cần gần nhau.
 • Đối với mục đích chất lượng, Accuracy là mong muốn trong khi Precision thì không nhất thiết.
 • Accuracy và Precision là không phụ thuộc nhau
 • Một phép đo là đủ để biết độ chính xác Accuracy; tuy nhiên cần nhiều phép đo để biết độ chính xác Precision.
 • Accuracy được định nghĩa là cách các giá trị đo gần với giá trị đích. Precision là khi các giá trị của các phép đo lặp lại được nhóm lại gần nhau và có độ phân tán thấp.

So sánh Accuracy vs Precision trong bài thi PMP

Tóm lại

Accuracy và Precision là hai thuật ngữ khác nhau trong quản lý chất lượng.

 cần thiết trong kiểm soát chất lượng. Điều này là bởi vì, nếu đạt High Accuracy, tất cả dữ liệu gần với giá trị thực tế mong muốn là dấu hiệu cho thấy các giao phẩm có chất lượng phù hợp. Tuy nhiên, nếu các phép đo cũng High Precision thì đó là tốt nhất vì trong trường hợp này, các phép đo gần nhau và gần với giá trị đích.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN